• Maintenance - Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Bakım Teknolojileri Fuarı

    Maintenance - Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Bakım Teknolojileri Fuarı

    18 Nisan 2019, Perşembe

    ICEC-Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – İstanbul

Endüstriyel tesislerde işlerlik, verimlilik, devamlılık için...

Tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik alanında ürün ve hizmet üreten “maintenance / endüstriyel bakım” uzmanları bilgi paylaşımları için biraraya geliyorlar.
Endüstriyel tesislerin verimli sürdürülebilirliği ve ekonomik işlerliği, ileri bakım teknoloji ve gelişmelerinden, modern tesis yönetim tekniklerinden faydalanmayı gerekli kılıyor. Tesis varlıkları, üretim prosesleri, kontrol teknikleri, yapısal koruma ve bakım, tesis yönetim modelleri, sertifikasyon ve risk yönetimi, tesis sürdürülebilirliğinin vazgeçilmez yönetim alanları.
Projelendirmeden yatırıma; üretimden kontrol ve yönetime varan tüm süreçte tesis yöneticileri ile endüstri profesyonellerinin taleplerini ve bakım endüstrisinin ürün ve hizmet teknolojilerini buluşturacak; bu alanda önemli bir network işlevi görecek sektör fuarı Maintenance İstanbul, tüm özellikleriyle bir “ihtisas fuarı”.

Bakım ve sürdürülebilirlik endüstrisi ile tanımlanan alan; tesis yapıları ve tüm donanımını kapsayan, yatırım-üretim-yönetim sürecindeki temel ürün ve hizmet gereksinimleri; tesis yönetimi hizmetleri, teknolojileri; işletme sürdürülebilirliği için gerekli olan bakım, proses ve kalite kontrol, sertifikasyon, risk yönetimi alanları. Üretim ve enerji verimliliği, endüstriyel karlılık, tesis modernizasyonları ve yatırımların geleceğe aktarımı da, bakım ve sürdürülebilirlik konusunu ‘maintenance’ kavramı ile sektörleştiriyor.

Maintenance İstanbul Fuarı "Maintenance" kavramını üç temel yaklaşım üzerinde işliyor:
> Teknoloji Geliştirme >>> Endüstrilerde ve üretim/işletim proseslerinde inovasyonlar, teknoloji yenileme ve geliştirmeleri, tesis "upgrade"leri...
> Endüstriyel Bakım >>>
Sınai tesislerin tüm işletimlerinin verimliliği için dönemsel ağır bakım prosesleri ile teknolojiye ve otomasyona dayanan tüm üretim ve kontrol süreçlerinin hassas bakımlarını kapsayan elektronik ve mekanik bakım prosesleri, cihaz ve teknolojileri...
> Sürdürülebilirlik >>> Endüstri tesislerinde planlı işlerlik, verimlilik, devamlılık ve çevreye uyumluluk için endüstriyel modeller, uygulamalar, teknolojiler...

Endüstriyel sürdürülebilirlik alanında teknoloji üreten kuruluşları ve uzmanlarını Maintenance İstanbul platformunda buluşmaya davet ediyoruz.

>>> Firmalar için >>> Ziyaretçiler için >>> Basın için
 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0